O firmie US Visa Consulting

foto_MatthewMam na imię Matthew Victor.  Jestem założycielem U.S. Visa Consulting.  Pracowałem 18 lat jako konsul, między innymi jako szef do wydziału wiz w ambasadzie amerykańskiej w Warszawie i w Berlinie.

Mam spore doświadczenie w najróżniejszych sprawach związanych z wizami. Pomagam w wypełnianiu wniosków wizowych, jak również w odwoływaniu się od negatywnej decyzji.  Zajmuje się także poważnymi problemami emigracyjnymi takimi jak deportacja oraz  pobyt bez aktualnej wizy.

Firmy zajmujące się sprawami imigracyjnymi lub doradcy imigracyjni, nie wiedzą jak proces wizowy wygląda od środka.  Dobrze rozumiem procedury w ambasadzie. Wiem pod jakim kątem konsul ocenia aplikacje wizowe.

Skontaktuj się z U.S. Visa Consulting, żeby dostać oszacowanie sytuacji za darmo.