Wizy Nieimigracyjne

Dla tych, którzy potrzebują wiz, oto lista kategoria wizowych:

B-1 (Wiza Biznesowa)
B-2 (Wiza Turystyczna)

Wizy Pracownicze:
H-1B
H-2B
H-3 (Praktykanci)
L-1 (Pracownicy oddelegowani do USA)
O-1 (Osoby wykazujące wyjątkowe uzdolnienia)
P (Sportowcy i Artysci)
R-1 (Świeccy Pracownicy Organizacji Religijnych)

Studia i Wymiany Kulturalne:
F-1 (Studenci)
J-1 (Programy Kulturalne)

Wizy dla Inwestorów i Przedsiębiorców:
E-1 (Wiza dla Przedsiębiorców)
E-2 (Wiza dla Inwestorów)