Wizy Loteryjne

Najłatwiejszy sposób, aby kwalifikować się na zieloną kartę jest program loterii wizowej, znany jako Green Card Lottery.  Co roku losowanych jest 50,000 zielonych kart, które dostępne są za ludzi pochodzacych z krajów z niskim poziomem imigracji do Stanów Zjednoczonych.  Kraje, które wysłały więcej niż 50,000 imigrantów do USA w przeciągu  ostatnich pięcu lat nie kwalifikują się do programu.  Petent lub małżonek/małżonka musi pochodzić z kwalifikującego kraju (np. Polska) oraz ma diplom ukonczenia średnej szkoły lub równoważnik (określone jako zakonczone 12-letni kurs podstawowej i średnej szkoły) LUB dwuletnie doświadzenie w przeciągu ostatnich pięcu lat na stanowisku, które wymaga przynajmniej dwuletniego szkolenia.  Rejestracja do programu odbywa się w październiku.