Imigracja Sponsorowana Przez Prawcodawcę

EB-1 Wiza Osoby o nieprzeciętnych zdolnośćiach, wybitni profesorowie i badacze, managerowie oraz dyrektorzy międzynarodowych firm

EB-2 Wiza Profesjonalisci z wykształceniem wyższym oraz osoby o nieprzeciętnych zdolnośćiach

EB-3 Wiza Profesjonalisci oraz wykwalifikowani i niewykwalifikowani pracownicy

EB-4 Wiza Pracownicy religijni oraz inne kategorie osób zwanych special immigrants