Imigracja Rodzinna

Współmałżonkowie Obywateli lub Rezydentów Współmałżonkowie obywateli USA lub małżonkowie rezydentów mogą złozyć petycje imigracyjne dla małżonki/małżonka. Czas postępowania dla współmałżonków obywateli trwa nie dłużej niż jeden rok, ale współmałżonkowie rezydentów muszą się liczyć z czasem nawet do pięciu lat oczekiwania. Dzieci, które nie są w związku małżeńskim kwalifikują się na wizę w tym samym czasie, co matka/ojciec.

Inna Rodzina Rezydentów Żonate dzieci, rodzice, siostry oraz bracia rezydentów nie mają żadnych szans, aby zakwalifikować się na wizę imigracyjną. Sytuacja ta zmienia się w momencie, gdy  rezydent zostaje obywatelem USA, najszybciej pięć lat po wyemigrowaniu do Stanów Zjednoczonych.

Inna Rodzina Obywateli Następujący krewni obywateli USA kwalifikują się na wizy imigracyjne: niezamężne/nieżonate dzieci, gdy nie ukończyły jeszcze 21 lat, rodzice obywateli, którzy ukończyli już 21 rok życia, wdowy/wdowcy po obywatelach, o ile małżeństwo trwało minimum 2 lata.  Liczba tych wiz jest nieograniczona i czas postępowania wynosi mniej niż jeden rok.  Bracia, siostry, żonate dzieci i dzieci starsze niż 21 lat mogą również starać się o wizy, ale ponieważ liczba tych wiz jest ograniczona, muszą się liczyć z wieloletnim oczekiwaniem na wydanie wizy.

Adoptowane Dziecko Obywatele USA mogą złożyć petycję o wizę dla ich zaadoptowanego dziecka, jeśli: 1) rodzice biologiczni dziecka nie żyją lub nieodwołalnie opuścili je, 2) dziecko było zaadoptowane przez obywatela USA przed 16 rokiem życia, i 3) obywatel USA mieszkał przynajmniej dwa lata z dzieckiem i opiekował się nim. Władze USA decydują czy dziecko kwalifikuje się jako sierota według prawa amerykańskiego i sprawdzają czy nowi rodzice są dla niego odpowiedni.  Procedura trwa w calości rok.

Wiza Narzeczenska Obywatel USA może zlożyć petycję o wizę dla narzeczonej/narzeczonego.  Osoba z Polski, na którą wystawiono petycję K-1, powinna wyjechać do USA z zamiarem zawarcia związku małżonskiego z osobą składającą petycję w ciągu 90 dni od dnia przyjazdu.